آرکا الکترونیک

ارائه کننده خدمات دوربین های نظارتی امنیتی، خدمات برق صنعتی و ...

برق آوران

ارائه کننده دستگاه های یو پی اس خاص منظوره

کاتآل

ارائه کننده خدمات صوتی و تصویری