پروژه سیستم نظارتی و شبکه شرکت دانش بنیان نهال طوبی

این پروژه از دو بخش دفترشهر و گلخانه تشکیل شده است که با فاصله چندین کیلومتری از هم قرار گرفته اند. در هر یک ازین بخش ها تعدادی دوربین آی پی  و به ازای هر بخش یک رادیو  نصب شد . با توجه به عدم تمایل کارفرما به کابل کشی برق دوربین ها از نوع POEانتخاب شدند.  ارتباط بین دو بخش این شرکت ، از نوع رادیویی می باشد .

گالری تصاویر پروژه

پروژه سیستم نظارتی و شبکه شرکت دانش بنیان نهال طوبی

با ما در ارتباط باشید...............