پروژه سیستم نظارتی و الکتریکی آقای مهندس امیری

در هر کدام از پروژه های آقای امیری ، در نقاط مختلف با توجه به شرایط،متراژ و درخواست کارفرما ، در مجموع حدود 50 عدد دوربین و 9 دستگاه DVR نصب و نمایش تصاویر دوربین ها از راه دور نیز برایشان انجام گرفت.

گالری تصاویر پروژه

پروژه سیستم نظارتی و الکتریکی آقای مهندس امیری

با ما در ارتباط باشید...............