پروژه سیستم نظارتی عکاسی زاور

با توجه با موقعیت و ویژگی این پروژه ، 2 عدد دوربین برای نیاز کارفرما کافی بود . و آنلاین سازی برای دسترسی به تصاویر دوربین ها از راه دور انجام گرفت. 

گالری تصاویر پروژه

پروژه سیستم نظارتی عکاسی زاور

با ما در ارتباط باشید...............