پروژه نظارتی ارتباطی شرکت تعاونی مرغ داران

نصب دوربین و رادیو

گالری تصاویر پروژه

پروژه نظارتی ارتباطی شرکت تعاونی مرغ داران

با ما در ارتباط باشید...............