پروژه سیستم نظارتی کانون تبلیغات نیسان

نصب پروژکتور برای روشنایی های پل های سطح شهر جهت تبلیغات این سازمان به عهده ما بوده است.تیم ما با تجهیزاتی کامل و تکنسین هایی مجرب در امور پروژه های برق شهری و صنعتی فعالیت میکند.

گالری تصاویر پروژه

پروژه سیستم نظارتی کانون تبلیغات نیسان

با ما در ارتباط باشید...............