پروژه سیستم امنیتی نظارتی معدن خانه خاتون

نصب 3 عدد دوربین speedom – اجرای انتقال دیتا و تلفن. اجرای برق

پروژه بعدی از آن شماست!

برای رزرو وقت بازدید توسط کارشناسان، تماس بگیرید